zondag 5 Juni 2022 nummer 12

Archief Mededelingen

 
Parochie heilige Andreas
Parochiekern Zuid                                                                                            zondag 5 juni 2022
                                                                                                                                       nummer 12
Vrijdag 3 juni
Oostburg – 19.00 uur  eucharistieviering (Wiel Wiertz).
  Tijdens deze viering ontvangen 16 kinderen het sacrament
  van het Vormsel.

Zondag 5 juni – Hoogfeest van Pinksteren
.Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering in de Sint
  Baafskerk (ds.Edward van der Kaaij, ds. Johanne Boot en
  Ronald van Quekelberge).
  Koor: Jongerenkoor Aardenburg.

Woensdag 8 juni
Aardenburg – 10.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
  Thema van de bedevaartviering is: ‘Weer samen bij Maria”.
  Koor: Sint Ceciliakoor onderleiding van Ad van de Wege.
  Collecte: werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad.

  Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de    kerk onder het genot van een kopje koffie of thee en iets
  lekkers. Er is dit jaar geen middagprogramma voorzien.     
  U dient zich dus niet vooraf op te geven.

Zondag 12 juni - Feest van de heilige Drie-eenheid
Aardenburg
 - 09.15 uur eucharistieviering (Rodrigo Rojas
  Romero).    Marietje van Leeuwe.
  Koor: Sint Caeciliakoor onderleiding van Ad van de Wege.
  Collecte: voor de parochie.

Zondag 19 juni - Feest van het heilige Sacrament
Aardenburg
 - 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
  Marietje van Leeuwe; Brigitte Buysse-Versyck.
  Koor: Sint Caeciliakoor onderleiding van Ad van de Wege.
  Collecte: voor de parochie.

Zaterdag 25 juni 
Aardenburg
 - 11.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz en 
  Marjan Dieleman). Tijdens deze viering doen 6 kinderen
  hun Eerste Communie.


WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
MARIE LOUISE BALLEGEER, weduwe van Florent de Vreeze. Zij werd geboren op 20 oktober 1926 te Aardenburg en is overleden op dinsdag 17 mei 2022 in het Algemeen Ziekenhuis Sint Jan te Brugge (B). We hebben afscheid van haar genomen tijdens de afscheidsviering op maandag 23 mei in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg waarna zij in stilte is gecremeerd.
Dat ze mag rusten in vrede.
Contactpersonen:
Aardenburg:
Rieneke Dhont   
                   06-28805659
Eede:  Benny Gijs     
                   06-15067876
Sluis:
Marlies van Damme
                             462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens 
(06 – 51996052).

Kosten voor een gebeds-intentie: € 11,00

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Parochie centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS  Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

MARIABEDEVAART
Van 1273 tot ongeveer 1600 trokken pelgrims naar Aardenburg vanwege de verering van ‘Onze Lieve Vrouw van Aardenburg’ en werden in de Pinksterweek de grote en kleine ommegang gehouden. Vanaf 1604 werd deze bijzondere verering van Maria in de stad Brugge voortgezet en na de heroprichting van de parochie Aardenburg in 1804 hier in ere hersteld. De Werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad heeft daarom na twee jaar afwezigheid op het Bedevaartprogramma gezet:

de Plechtige Bedevaartsdienst met als thema “weer samen bij Maria” op de woensdag na Pinksteren, woensdag 8 juni a.s.om 10.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur Plechtige Bedevaartsdienst in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk, met aansluitend
                processie langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Voorganger is pastoor Wiel
                Wiertz.  Met medewerking van het Gemengd koor Sint Caecilia onder leiding
                van organist/dirigent Ad van de Wege.
11.00 uur – 12.30 uur: gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie/thee met iets
                lekkers achter in de kerk
We willen iedereen van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
 
JUBILEUM JONGERENKOOR
Zondag 22 mei vierde het Jongerenkoor het feit dat ze 50 jaar bestaan en tegelijk werd er ook aandacht besteed aan het 50-jarig lidmaatschap van dirigent Freddy Moens.

'We gaan even terug naar 1 augustus 1971. Een klein jongetje van 9 jaar komt verlegen de kerk inlopen. Misschien gestuurd door zijn moeder om mee ta gaan zingen in het jongerenkoor Aardenburg. Hij krijgt al snel de smaak te pakken en zingt uit volle borst mee. Hij kijkt vol bewondering naar de bewegingen van de dirigenten. Dat waren Leo Ducheine en Walter Dierick, gevolgd door Thea van de Borcht. Wie weet begon er toen al wat te broeden in het hoofd van Freddytje Moens om met zo’n stokje te zwaaien.'

'In 1986 benaderde pastoor Martens Freddy met de vraag of hij dirigent wilde worden. ,,Zou je dat wel doen?”, vroeg zijn moeder Liduina aan hem, maar het eigenzinnige zat er al wat in dus hij nam de uitdaging aan. Hij was zich bewust dat hij geen dirigent was, maar was wel overtuigd dat hij het kon.'

'Inmiddels Is Freddy, 36 jaar dirigent en 50 jaar lid van Jongerenkoor Aardenburg, waarvoor we je graag hartelijk willen bedanken en namens de leden graag in de bloemetjes willen zetten.'
(Fragmenten uit de toespraak van Carlo Ultee).

'Het is heel belangrijk om aandacht te besteden aan belangrijke momenten in het leven. Jaarlijks besteden we aandacht aan onze geboortedag, op zijn tijd de verschillende jubilea….

Toen kwam corona en was het niet meer mogelijk aan verschillende gebeurtenissen aandacht te besteden in een groter gezelschap. Het Jongerenkoor bestond midden in coronatijd 50 jaar en de jubileumcommissie had al verschillende activiteiten op de planning staan. Een viering hier in de kerk, en we hoorden het daarnet van Carlo, het koor heeft 55 leden, en volgens de toen geldende maatregelen moesten zangers op 1,5 meter afstand staan. Het koor had dan alleen al de hele kerk voor haar opstelling nodig. Maar gelukkig, voor iedereen, kwam er gelukkig een einde aan de meeste van de beperkingen.
En toen ontstond het idee voor een inloopconcert zoals we dat zojuist hebben gehoord, een keuze uit liederen die het koor in haar 50 jarig bestaan hebben gezongen. De oprichting van het koor was een initiatief van wijlen pastoor Martens en bleek al van het begin een succes tot op de dag van vandaag.  Iedereen in het koor en het combo heeft zijn eigen invulling en taak en iedereen samen vormt het Jongerenkoor Aardenburg dat ondertussen al 36 jaar onder leiding staat van Freddy Moens. De dirigent, het woord is afkomstig van het Latijnse dirigere en betekent leiden, regelen…. Is een heel belangrijke factor in het koor. Maar voordat Freddy dirigent werd was hij sinds 1 augustus 1971 zanger in het koor en dat was vorig jaar dus 50 jaar. Daarom willen we Freddy vandaag bekronen voor zijn inzet voor het koor met de gouden medaille van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.

Freddy heel veel dank voor je inzet voor het koor en het koor gefeliciteerd met jullie, ondertussen, 52 jarig bestaan. Als parochiebestuur, pastoraal team en parochianen wensen we jullie nog vele muzikale jaren toe en op naar de 55 jaar!'
(Uit de toespraak van Ronald van Quekelberge).
 
 
Website
 Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.• Voor een goede ontvangst voegt u vanquekelberge.ronald@gmail.com toe aan uw adresboek.
Laposta e-mailmarketing
 


Start pagina