Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 10 april 2022 nummer 8

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 10 april – Palmzondag
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Omer van Quekelberge, echtgenoot van Jeanine Dhondt; Julien
Dhondt en echtgenote Alma Martens; Brigitte Buysse-Versyck.
Collecte: voor de parochie.
Koor: Sint Caeciliakoor onder leiding van Ad van de Wege.
Donderdag 14 april – Witte Donderdag
Eede – 10.00 uur woordviering (Wiel Wiertz) in de gemeenschapsruimte
van de Sint Jozefschool. Dit is de Paasviering van de school en iedereen
is van harte welkom om mee te vieren.
Aardenburg – eucharistieviering (Rodrigo Rojas Romero).
Zang: Veronique van Rie en Jeets Durenkamp (gitaar).
Vrijdag 15 april – Goede Vrijdag
Aardenburg – 19.00 uur woord- en communieviering (Rodrigo Rojas
Romero).
Zang: Veronique van Rie en Jeets Durenkamp (gitaar).
Zaterdag 16 april – Stille Zaterdag
Aardenburg – 20.00 uur eucharistieviering (paaswake – Rodrigo Rojas
Romero). Zang: Marie-Jose van den Heuvel.
Collecte: 1ste collecte voor de parochie en de 2de collecte voor Caritas.
Zondag 17 april – Hoogfeest van Pasen
Oostburg – 09.15 uur eucharistieviering (Rodrigo Rojas Romero).
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor.
Zondag 24 april – Tweede zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Albert Jouret; Frieda de Rijcke-Reijniers; Angeline Ohms-van Poecke;
Caroline de Brock; Marie de Rijcke-de Dobbelaere.
Koor: Sint Caeciliakoor olv. van Ad van de Wege. Collecte: voor de
parochie.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in
Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.

OPBRENGST COLLECTES

Zondag 16 januari Subisio € 94,75
Zondag 30 januari projeten The White Group € 78,85
Zondag 6 februari Caritas € 39,10
Zondag 6 maart Oekra ne € 188,27
Zondag 13 maart Subisiso € 49,50
Hartelijk dank voor uw bijdrage in de collectes.

CARITASCOLLECTE APRIL

Als kerk willen we dienstbaar zijn vooral aan diegenen, die het minst van
anderen te verwachten hebben, maar die het alleen ook niet altijd redden.
De Caritas wil die zorg dragen en hen financieel helpen door middel van
deze collecte. De opbrengst is voor Mensen in Nood.
We hopen op uw milde bijdrage.

DE GOEDE WEEK
Beste Palmtak,
jij kost helemaal niets,
we krijgen jou elk jaar opnieuw op deze zondag cadeau.
Ofschoon alles duurder wordt, doe jij daaraan niet mee.
Je bent een ding van niets en dat blijf je ook.
Maar toch, waardeloos ben je niet, bijlange niet.
Deze zondag is naar jou genoemd: Palmzondag.
Eigenlijk doe jij een heleboel:
jij roept in ons verhalen op
van Jezus die naar Jeruzalem ging,
zes dagen voor zijn lijden.
Jij roept het verhaal op van de duif van Noach
die over de eindeloze watervlakte vloog
en ’s avonds terugkwam
met een takje in haar bek.

DE BERENNING VAN AARDENBURG
Jij leert ons vooruitkijken
naar de vreugde van Witte Donderdag,
naar de droefheid en de vertwijfeling van Goede Vrijdag,
naar de rouw van Stille Zaterdag.
Als ik jou vasthoud
heb ik als het ware ‘hoop’ in mijn handen.
Hoop kost niets,
hoop wordt je gegeven. Het is iets heel kleins, maar het helpt je
om door Goede Vrijdag heen te komen.
Jij bent iets van Pasen, ons nu al gegeven.
Gezegend ben je.
Jij zegt goede dingen
en er gaat zegen van jou uit!"


In de komende periode zullen we telkens een gedeelte van de lezing publiceren die Walter Dierick heeft gehouden in de Doopsgezinde vermaning ‘Het Lam’ naar aanleiding van de herdenking van de afgeslagen aanval van de Frans in juni 1672.
Voor mij is het de vierde keer, dat ik een jubileumviering van de Berenning mee mag maken. De eerste keer was in 1947, toen Aardenburg herdacht, dat een deel van het leger van Lodewijk XIV, de Zonnekoning bij onze stad te maken kreeg met zoveel tegenstand en verliezen, dat ze de aftocht moesten blazen.
Aardenburg lag er in 1947 nog zwaar beschadigd bij, maar de burgers maakten er eensgezind een feest van. Drie dagen lang, evenementen zoals het openluchtspel ‘Helpt nu uself, soo helpt u God’, en een historische optocht waarin ik figureerde als page van de Engelse koning Edward III die na de Zeeslag bij Sluis van 24 juni 1340 de volgende dag op bedevaart naar Aardenburg kwam. Hoewel licht gewond kwam hij met zijn gevolg te voet naar de Onze Lieve Vrouwekerk om er een plechtige dankdienst bij te wonen. Na afloop daarvan reed hij te paard naar Gent.
Er waren in 1947 verder een tentoonstelling, concerten, sportwedstrijden, optredens door bekende artiesten en het trammetje van de Aardenburgse Steenfabriek reed door Aardenburg, niet met klei maar met echte passagiers. Aardenburg verkeerde in feeststemming. Veel inwoners liepen in 17 e eeuwse kledij. De herdenking was een echte oppepper voor de zwaar door WOII getroffen bevolking.
Wellicht zijn er onder u, die zich de grote festiviteiten in 1972 en de meer bescheiden herdenking in 1997 met het openluchtspel “De Verloren Sleutel’ nog herinneren. En nu herdenken wij met gepaste trots, dat onze stad in 1672 van zich liet spreken.
Eerst wil ik meenemen naar het Aardenburg van eind 16de , begin 17de eeuw, toen nagenoeg niets meer over was van de in de middeleeuwen toch wel belangrijke haven- en handelsstad aan een uitloper van Het Zwin. De forse omwalling, in 1299 aangelegd door graaf Gwijde van Dampierre en voorzien van een dubbele gracht en vier stadspoorten was in 1581 op bevel van hogerhand geslecht.
Het was de oudste aarden omwalling in huidig Nederland en de restanten zijn nog goed zichtbaar, vooral ten oosten en ten zuiden van Aardenburg."

Start pagina