Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 2 januari nummer 1 2022

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 2 januari – Openbaring des Heren - Driekoningen Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Yvette Wage-Deschacht. Collecte: voor de parochie. Zang: Veronique van Rie met begeleiding van Jeets Durenkamp (gitaar).
Zondag 9 januari – Doop van de Heer
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Rodrigo Rogas Romero). Caroline de Brock; Marie de Rijcke-de Dobbelaere;
Collecte: 1ste collecte voor de parochie; 2de collecte voor Caritas. Zang: Sint Caeciliakoor onder leiding van Ad van de Wege.
Zondag 16 januari – Tweede zondag door het jaar Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz). Willem Verstraete.
Collecte: voor de parochie.
Zang: Sint Caeciliakoor onder leiding van Ad van de Wege..
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.
Door de huidige maatregelen is noodzakelijk om te reserveren. Dat kan telefonisch (0117 – 453374) of per mail (andreas-wzvl@kpnmail.nl).
In de week van 10 januari kan reservering alleen per mail!

SLUITING PAROCHIECENTRUM
Het parochiecentrum van onze parochie is in de week van maandag 10 januari tot en met vrijdag 14 januari gesloten.
Reservering voor de eucharistieviering van zondag 16 januari kan alleen per mail! Voor noodgevallen is het mobiele nummer 06- 20403610 van de uitvaartwacht bereikbaar tussen 08.30 en 19.00 uur.


PRESENTATIE KAPELAAN RODRIGO
Zondag 26 december heeft kapelaan Rodrigo afscheid genomen van de heilige Catharinaparochie in Oosterhout. Hij had voordien al afscheid genomen in de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie. Afgelopen zondag van de geloofsgemeenschap in Oosterhout en van de parochie. Daarbij was ook een vertegenwoordiging aanwezig vanuit onze drie parochies, de nieuwe werkplek van de kapelaan.
Maandag 27 december stond om 08.00 uur de verhuiswagen van Van Stoof voor de deur van de pastorie in Oosterhout om alles te verhuizen naar de Walstraat 4 in Terneuzen. Kapelaan Rodrigo kwam achterna met zijn nieuwe (tweedehandse) Toyota en heeft zich nu gevestigd in een mooie Zeeuws- Vlaamse landje. In Terneuzen werd hij opgewacht door vrijwilligers van de Elisabeth-parochie om de woning in te richten.
Zaterdag 8 januari 2022 is om 14.00 uur de presentatieviering van kapelaan Rodrigo in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst. Hoofdcelebrant in de viering is vicaris Paul Verbeek, met concelebratie van pastoor Wiertz en kapelaan""Rodrigo en met medewerking van de overige leden van het pastoraal team - Marjan Dieleman, Ralf Grossert, Katrien Van de Wiele en Niek van Waterschoot. Frans van Geyt is door omstandigheden niet aanwezig -. Volgens de huidige maatregelen mogen daarbij maar 50 aanwezigen zijn naast de bedienaren en andere medewerkenden. Dat betekent dat vanuit de drie Zeeuws-Vlaamse en de H. Catharinaparochie telkens maar tussen de 10-15 mensen uitgenodigd kunnen worden om aanwezig te zijn bij de presentatieviering.

KERSTBOODSCHAP Open je oren om te horen
Open je hart voor alleman!
Woorden van een lied dat kinder- en jongerenkoren graag zongen in de jaren 90 van de vorige eeuw. Dat klinkt ver weg, maar in mijn beleving dichtbij. Het lied maakt me altijd vrolijk mede vanwege haar melodie. Ik denk dat dit het doel is van de synodale weg, die paus Franciscus heeft ingezet. In een feestelijke eucharistieviering in de Basiliek van Oudenbosch vond op 17 oktober de opening plaats.
Op diverse plaatsen in ons bisdom zijn de eerste geloofsgesprekken geweest. Het doet goed op deze wijze samen te komen met de intentie van de paus: open je oren om te horen. De grote conferentie met father Mallon zal doorgaan in Breda of digitaal. Het Sint Franciscuscentrum heeft in 2021 tal van initiatieven genomen voor de Missionaire parochie o.a. webinars. Zo blijft het vuur branden. Onze bisschop heeft met veel mensen gewerkt aan zijn visietekst, waarin het leerling zijn van Jezus de Christus een grote rol speelt. Steeds meer mensen ontdekken hoe mooi het is om leerling van Jezus de Christus te mogen zijn. We leren iedere dag en mogen blijven groeien. Geloofsleerling zijn kent haar eigen dimensies en klinkt heel anders dan vrijwilliger in de kerk. Stap voor stap maken we samen een heel veranderingsproces door en dit is nog maar het begin.
Van kardinaal De Kesel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel mogen we leren hoe onze positie als kerk veranderd is. We zijn niet langer cultuurbepalend. Onze rol is veel bescheidener geworden.
Hiertoe moeten we ons verhouden. Dat is niet gemakkelijk. Vaak denken we dat iets geslaagd is, omdat er veel mensen waren en als dit niet zo is, lijkt het mislukt. Dit past niet in de Bijbelse beelden van gist in het deeg zijn of zout der aarde. Smaakmaker is iets anders dan smaakbepaler. Ook dit vraagt een hele bekering. Hopelijk helpen de inzichten van de kardinaal ons in het proces van de toekomst van onze kerkgebouwen. Het loslaten van het vertrouwde kost pijn en doet verdriet, maar onze jas blijft te groot. Het afgelopen jaar heeft van ons heel wat veerkracht gevraagd. Iedere keer vragen de maatregelen om een andere creativiteit en aanpassing. Het raakt me diep hoe we iedere keer daarin meegaan. Al merk ik ook dat bij sommigen de rek er ver uit is. Toch lijkt dat de verbondenheid met elkaar toegenomen is bij iedereen die zich leerling van de Heer mag weten. Ook is er door de diaconale groepen heel wat in gang gezet aan concrete hulp en neemt de vraag toe. Zelf mocht ik diverse keren doorgeefluik zijn van concrete hulp voor mensen in nood. Het heeft me diep geraakt.
Daarom is de tekst van het lied toepasselijk:"

"Handen heb je om te geven van je eigen overvloed
en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet
refrein: Open je oren om te horen open je hart voor alleman
Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt en een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt
refrein
Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman
en een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan." "refrein
Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is.
refrein
Oren heb je om te horen naar de mens, die vrede is en een hart om te geloven in zijn God die liefde is
refrein
Vicaris Paul Verbeek"


Start pagina