Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 21 november nummer 24

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


 Zondag 21 november – Hoogfeest Christus, Koning
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Katrien Van de Wiele).
Collecte: voor de parochie.
Zang: Veronique van Rie met begeleiding van Jeets Durenkamp op gitaar.
Zondag 28 november – Eerste zondag van de Advent
Aardenburg – 10.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz en Frans van Geyt). We vieren vandaag de naamdag van onze parochie, de heilige Andreas (30 november). Dit is vandaag de enige viering in de parochie.
Collecte: voor de parochie. Zang: Sint Ceciliakoor onder leiding van Ad van de Wege.
Zondag 5 december – Tweede zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Collecte: voor de parochie. Zang: Sint Ceciliakoor onder leiding van Ad van de Wege.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
BRIGITTE (BIBI) VERSYCK, echtgenote van Theo Buijsse. Zij werd geboren op 31 oktober 1956 en is overleden te Brugge op donderdag 4 november 2021. Het afscheid heeft plaats gevonden in besloten kring op woensdag 10 november 2021.
en voor:
PATRICK HERMAN RACHEL MARIA VAN VOOREN. Hij werd geboren op 10 januari 1965 te Oostburg en is overleden te Clinge op dinsdag 2 november 2021. Het afscheid en de crematie heeft plaats gevonden in besloten kring.
Dat zij mogen rusten in vrede.

ANDREASDAG 2021
Jaarlijks vieren we op de zondag het dichtst bij 30 november de naamdag van onze parochie. De heilige Andreas heeft zijn feestdag op 30 november op de liturgische kalender. Ook dit jaar zal het door de huidige corona maatregelen in een aangepaste vorm zijn.
Er is op deze zondag één centrale viering in onze parochie en wel om 10.00 uur in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg met als voorgangers pastoor Wiel Wiertz en pastor Frans van Geyt.
Er is verder geen na-prog
ramma. Er zal dus geen gelegenheid zijn tot nadere ontmoeting onder het genot van………helaas !
De viering zal opgeluisterd worden door het Ceciliakoor uit Aardenburg onder leiding van organist/dirigent Ad van de Wege. Het koor zal dit jaar niet uitgebreid worden tot projectkoor.

De ontwikkelingen rondom corona zijn daar helaas oorzaak van. Het lijkt ons niet verstandig om met meer zangers/zangeressen  een groot koor te vormen en daarvoor ook nog extra te repeteren.
Er is aan lectoren uit onze parochie gevraagd om hun bijdrage te leveren in de viering, zoals het lezen  van lezingen of voorbeden e.d. Het zou mooi zijn dat we vanuit alle PKC’s/ geloofsgemeenschappen een afgevaardigde hebben, waardoor de viering echt gedragen wordt vanuit de totale parochie.
HERINRICHTING KERKPLEIN AARDENBURG
Het zal bij de meeste mensen inmiddels bekend zijn dat er vergevorderde plannen zijn voor de herinrichting van het kerkplein. Op 14 augustus was hierover een presentatie in de kerk en zondag  de 15de kon u de tekening nog inzien.
Inmiddels zijn we alweer een paar maanden en twee offertes verder en zouden wij graag langzaamaan tot uitvoer willen over gaan. Alléén, kunnen wij dit echter niet realiseren. Daarom, zouden wij heel graag een beroep doen op uw medewerking, vele handen, ……………………..
Mocht u, tijd, zin, of in de mogelijkheid zijn, om ons in de uitvoering bij te staan, zouden wij  u daar heel dankbaar voor zijn. Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met:
Ronny Geernaert - reinaert7@hotmail.com - 0117 492262
of:
Marc Moens - marcmoens@zeelandnet.nl – 0651996052

AANPASSINGEN VAN DE CORONA MAATREGELEN
De afgelopen weken heeft ons demissionaire kabinet twee keer een persconferentie gehouden met
aanscherpingen van de coronam
aatregelen. Dit heeft ook gevolgen voor de maatregelen in onze kerken.
Een aantal coronamaatregelen die eerder al
golden worden opnieuw toegepast. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de ruimte. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne en ventilatie. Helaas hebben we het aantal beschikbare plaatsen in de kerken opnieuw moeten terugbrengen.
Dat geeft het bekende totaalplaatje:
- maximum aantal gelovigen in alle (weekend- en uitvaart-)vieringen (zie tabel onderaan de brief);
- handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communie-uitreiking;
- mondkapje dragen bij bewegingen door de kerk;
- anderhalve meter afstand houden;
- verplichte looproutes;
- geen hand geven bij de vredewens;
- communie-uitreiking met pincet van achter het kuchscherm;
- collectes bij de uitgang.
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft natuurlijk gehandhaafd.
Meer over de corona maatregelen in de Nieuwsbrief eind deze week.
SLOTGEDICHT VOOR DE ANDREASVIERING
We zouden kunnen gaan zitten
in een koffiekopje.
Je weet wel,
een klassiek,
met schuine wanden,
zodat we telkens naar elkaar toeschuiven.
Geen mok, dat niet,
geen grote cilinder
met platte bodem,
maar zo’n kleintje,
bol.
Misschien dat we daarin
moeten investeren,
van alle kamers kopje maken. (Sylvie Marie)
     

Start pagina