Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 25 april nummer 9

Archief Mededelingen

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare pastor:
Frans van Geyt
Gebedsintenties graag 14 dagen
voor de gevraagde datum via
de brievenbus bij/in de kerk
vóór maandag 12.00 uur of
via Marc Moens (Aardenburg
06 - 51996052) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-intentie
bedragen
€ 11,00
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.com
/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.


Zondag 25 april – Vierde zondag van Pasen
Roepingenzondag – zondag van de Goede Herder
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (pastoor Wiel Wiertz).
Maria Elisabeth Haverland, weduwe van Oscar de Milliano
Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor Caritas.
Zang: Veronique van Rie en Jeets Durenkamp (gitaar).

Zondag 2 mei – Vijfde zondag van Pasen
Aardenburg- 09.15 uur eucharistieviering.
Johanna Vlek, weduwe van Willy de Clercq.
Zang: Veronique van Rie en Jeets Durenkamp (gitaar).
Dinsdag 4 mei
Aardenburg – 19.30 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze
Lieve Vrouw van Aardenburg.

Zondag 9 mei – Zesde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering.
Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt.
Zang: Veronique van Rie en Jeets Durenkamp (gitaar).
Dinsdag 11 mei
Aardenburg - 19.30 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Om fysiek mee te vieren in de vieringen is het noodzakelijk om u van tevoren via Monique op het parochiecentrum aan te melden. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Het aanmelden kan telefonisch: 0117-453374, op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Intenties voor de vieringen kunt doorgeven aan Marc Moens in
Aardenburg via de mail: marcmoens@zeelandnet.nl.

MEIMAAND – MARIAMAAND
Iedere dinsdag in de maand mei is er om 19.30 uur een Gebed tot Maria
in de kerk te Aardenburg. Er wordt gezamenlijk gebeden (waaronder het rozenkransgebed) rondom het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Van harte welkom.

ROEPINGENZONDAG MET DE HEILIGE JOZEF
Bij gelegenheid van Roepingenzondag 25 april houdt het Bisdom Breda een bijeenkomst in de Willibrordusbasiliek van Hulst. Vanaf 15:30 uur is er een kort inhoudelijk programma met aandacht voor de heilige Jozef. Het programma wordt om 16:30 uur afgesloten met het bidden van de vespers.

Eerder vond de bijeenkomst rondom Roepingenzondag altijd plaats op Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Twee jaar geleden is besloten om op Roepingenzondag het bisdom in te trekken. Dat gebeurt nu voor de eerste keer, vanzelfsprekend met inachtneming van alle noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om de bijeenkomst ook te livestreamen.
We bevinden ons in het Jozefjaar. Paus Franciscus heeft dit kalenderjaar 2021 bijzonder toegewijd aan de heilige jozef, bruidegom van Maria en voedstervader van Jezus. Paus Franciscus spreekt over Jozef als de ,,onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is.’’ Op roepingenzondag zullen de aanwezigen zich verdiepen in de spiritualiteit van de heilige Jozef en kijken naar wat hij voor ons persoonlijk kan betekenen. Dit gebeurt aan de hand van de brief die paus Franciscus bij gelegenheid van de 58ste Wereldroepingenzondag verstuurd heeft.
Eerder deze week ontvingen de parochies van het Bisdom Breda posters, gebedskaarten en een voorbeeld tekst die als voorbede gebruikt kan worden. Gelovigen zijn van harte uitgenodigd mee te bidden. Klik hier voor de gebedskaart.
BEVRIJDING
Na een tijd van bezinning (vasten) en de vreugde om de overwinning op de dood (Pasen) zijn weonderweg naar het feest van de Heilige Geest (Pinksteren) om onze zendingsopdracht te vernieuwen.
Toen Jezus na zijn opstanding verscheen aan de apostelen sprak Hij: ,,Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend Ik u’’ (Joh 20:21).
Op Paaszondag sprak Paus Franciscus vanuit Rome de wereld toe en stond onder meer stil bij de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie. Noemde de vele slachtoffers en uitte zijn zorgen over de jongeren die in hun ontwikkeling en perspectief ernstig worden geraakt. De vele brandhaarden van oorlogsgeweld waardoor ontelbare levens worden vernietigd en mensen op de vlucht slagen. Het intern geweld en het internationaal terrorisme in Afrika en Azië en de duizenden krijgsgevangenen inOost-Oekraïne en Nagorno-Karabach.
Wanneer we de tienduizenden vluchtelingen en ontheemden aan de grenzen van ons rijke Europa hieraan toevoegen ontstaat het sombere beeld van een wereld die machteloos toekijkt. Hij bad met de wereld: 'Moge de Heer, die onze vrede is, ons helpen de mentaliteit van de oorlog te overwinnen'.
Laten wij daarom vredestichters zijn (Mt 5:9) en bidden om vrede voor ons land en voor de wereld
(Ps 122).
In de eerste dagen van mei staan we stil bij onze bevrijding. In de vele toespraken wordt de betekenis zijn voor veel ouderen een pijnlijk moment omdat de verschrikkingen en gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog in herinnering worden geroepen. Door de naoorlogse generatie wordt het trauma van ouders en grootouders jaarlijks herbeleefd. Ieder van ons wordt dan opgeroepen om zich blijvend in te zetten voor vrede en gerechtigheid. De geschiedenis leert dat echte vrede niet komt door militair overwicht.
De atoombommen die de Amerikanen in augustus 1945 boven Hiroshima en Nagasaki tot
ontploffing brachten kostten uiteindelijk aan meer dan een half miljoen Japanners het leven, voor velen na jarenlang lijden. Ook de geallieerde bombardementen op Duitse steden -zoals die op Dresden in 1945- waren in strijd met het oorlogsrecht.
Vrede kan er alleen zijn wanneer we ons individueel en collectief hiervoor inzetten. ’Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, van de vreugdebode met goed bericht die een boodschap van heil laat horen!’ (Js 52:7)’. Veel vreugdeboden met elk hun eigen (kleine) gebaar kunnen samen heel veel bereiken. Zoals de bezoekers van het Vredesmonument voor Kinderen in Hiroshima, een ontroerend initiatief van Sadako Sasaki, één van de duizenden kinderen die het slachtoffer werd van de atoombom en in 1955 aan leukemie overleed.
(tekst Han Bleyenbergh

Naar startpagina