Maandberichten PKC Oostburg--Groede september 2022

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Het parochiecentrum is geopend en bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur

 

Archief maandberichten

Donderdag 1 september 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero Intentie:
• Voor René Fruijtier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
• Voor de overleden familie Aernoudts – Mabesoone.
Zondag 4 september 2022. 9.15 uur. Eucharistieviering met kindernevendienst Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Koor cd
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Na de viering tot 11.00 uur ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal. Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Victor de Ruijsscher, echtgenoot van Maria Margaretha Heetesonne, namens de parochie.
• Voor Lilian Emma Jobina Faes, echtgenote van Jos Cuelenaere, namens de parochie.
• Voor Marinus Remijn, echtgenoot van Henriëtte Marie Louise de Badts en overleden familie.
• Voor Clarisse Eunice Hameeteman – Emerenciana.
• Voor Willem Franciscus Nuyts.
Donderdag 8 september 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Donderdag 15 september 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero

Zondag 18 september 2022. 11.00 uur. Communieviering Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Erna Marie Mollet, weduwe van Aloys de Vos, namens de parochie.
• Voor José Maria Louise Kouijzer, weduwe van Antoine Temmerman, namens de parochie.
• Voor Hubert Remijn, echtgenoot van Hermanda Buzeijn, namens de parochie.
Donderdag 22 september 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Donderdag 29 september 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero"

Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg. Geopend dinsdag tot en met donderdag van 13.30 – 16.30 uur en op vrijdag van 13.30 – 15.30 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie- venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. U kunt ze ook doorgeven aan Adri van Gessel (tel. 0117-453841 of per e-mail amvangessel@gmail.com. De kosten voor een gebedsintentie bedragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e- mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws. "
Mededelingen
Caritascollecte
"De Caritascollecte van zondag 18 september is bestemd voor Pax. Deze organisatie steunt en stimuleert lokale gemeenschappen over de hele wereld, die geloven dat vrede mogelijk is. Ook zet zij zich in voor de veiligheid en bescherming van mensen en proberen te werken aan duurzame oplossingen voor conflicten in de wereld.
Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Ophalen kleding door De Helpende Hand
Op woensdag 28 september 2022 wordt er kleding, speelgoed en etenswaren opgehaald door ophaaldienst De Helpende Hand uit Diksmuide. Tot en met dinsdag 27 september kunt u uw spullen inleveren aan de kerk of neerzetten in de Mariakapel. Kleding graag in plastic zakken doen (s.v.p. geen snippers). De kleding wordt verdeeld onder kansarmen
en de rest wordt verkocht in de tweedehandswinkel. De opbrengst komt ten goede aan sociale doelen."
Naar start