Maandberichten PKC Oostburg--Groede Juli 2022

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Het parochiecentrum is geopend en bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur

 

Archief maandberichten

Zondag 3 juli 2022. 9.15 uur. Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Koor cd
1e Collecte voor de Stichting Hospice Zeeuws-Vlaanderen
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Na de viering tot 11.00 uur ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Marinus Adriaan Remijn, echtgenoot van Henriëtte Marie Louise de Badts en overleden familie.
• Voor Victor de Ruijsscher, echtgenoot van Maria Margaretha Heetesonne, namens de parochie.
• Voor Lilian Emma Jobina Faes, echtgenote van Jos Cuelenaere, namens de parochie.
• Voor Cornelis Faes en echtgenote Marcella Vanderhaegen.
• Voor Jozef Lucas Maria Cuelenaere.
Donderdag 7 juli 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Intentie:
• Voor Germaine Augusta Alice Dossche, weduwe van Arsène Roegiest, namens de parochie.
Donderdag 14 juli 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Intentie:
• Voor Maria Josepha Wijnanda van der Meer, weduwe van Abram David Risseeuw, namens de parochie.
Zondag 17 juli 2022. 11.00 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Erna Marie Mollet, weduwe van Aloys de Vos, namens de parochie.
• Voor José Maria Louise Kouijzer, weduwe van Antoine Temmerman, namens de parochie.
• Voor Noël Maes, echtgenoot van Annie de Milliano, zijn ouders en schoonouders.
• Voor Hubert Remijn, echtgenoot van Hermanda Buzeijn en overleden familie.
Donderdag 21 juli 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering

Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Intentie:
• Voor Noella Talloen, echtgenote van Daniel Vreeke, namens de parochie.
Donderdag 28 juli 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero

Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg. Geopend dinsdag tot en met donderdag van 13.30 – 16.30 uur en op vrijdag van 13.30 – 15.30 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. U kunt ze ook doorgeven aan Adri van Gessel (tel. 0117-453841 of per e-mail amvangessel@gmail.com. De kosten voor een gebedsintentie bedragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 3 juli is bestemd voor de Stichting Hospice Zeeuws-Vlaanderen. Een hospice is een huis waar vrijwilligers en thuiszorgorganisaties hulp en ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is. De vrijwilligers ondersteunen de mantelzorg in hun zorg voor de stervende of vervangen de mantelzorg als er weinig of geen mantelzorg is. Aanwezigheid, zorg, aandacht, rust en veiligheid worden door de vrijwilligers in ruime mate geboden en zijn wezenlijk voor de sfeer in het hospice. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Open Kerken
Sinds 1 juni wordt “Open Kerken” gehouden in kerkgebouw de “Open Haven” op het Kerkplein. Daar staat van 9.30 – 11.30 uur de koffie klaar. Daarna klinkt er vanaf 11.30 uur orgelmuziek en blijft de kerk open tot 13.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Naar start