Maandberichten PKC Oostburg--Groede september 2021

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

 

Archief maandberichten


Zondag 5 september 2021. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Marinus Remijn, echtgenoot van Henriette Marie-Louise Remijn en overleden familie.
• Voor Erna Heetesonne, namens de parochie.
Zondag 19 september 2021. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Hubert Remijn, namens de parochie.
• Voor Johannes Bernardus Albert Carpentier, echtgenoot van Frieda de Pauw, namens de parochie.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
In Stelle zijn er geen vieringen.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. De kosten voor een gebedsintentie bedragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 5 september is bestemd voor Pax Christi. Deze organisatie steunt en stimuleert lokale gemeenschappen over de hele wereld, die geloven dat vrede mogelijk is. Ook zet zij zich in voor de veiligheid en bescherming van mensen en voor het bereiken van duurzame oplossingen voor conflicten in de wereld. Deze collecte wordt ten zeerste aanbevolen.
Ook op zondag 19 september is er een Caritascollecte. Deze is bestemd voor Stichting JOTA in Oostburg. Deze stichting zorgt o.a. voor de voedselbank in West Zeeuws-Vlaan-deren. Op deze manier willen we als parochie een teken geven dat we onze zorgen met onze medemensen in onze directe omgeving delen. Ook deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Vieringen
Registratie van de aanwezigen is nog steeds een verplichting, zodat vooraf reserveren vereist blijft. U kunt zich tot en met donderdag aanmelden voor de viering via e-mailadres: vicevoorzitter.andreas@gmail.com. Het aanmelden kan voorlopig niet telefonisch. Ook de basisregels blijven van kracht, te weten handen ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje dragen bij bewegingen door de kerk, 1,5 m afstand houden, geen samenzang, geen hand geven bij de vredewens, communie-uitreiking van achter het spatscherm.
Ophalen kleding door De Helpende Hand
Op woensdag 22 september 2021 wordt er kleding, speelgoed en etenswaren opgehaald door ophaaldienst De Helpende Hand uit Diksmuide. Tot en met dinsdag 21 september kunt u uw spullen inleveren aan de kerk of neerzetten in de Mariakapel. Kleding graag in plastic zakken doen, elektrische toestellen ontdoen van plakkers en speelgoed en etens-waren apart verpakken a.u.b. De kleding wordt verdeeld onder kansarmen en de rest wordt verkocht in de tweedehandswinkel. De opbrengst komt ten goede aan sociale doelen.
Open Monumentendag H. Eligiuskerk op zaterdag 11 september 2021 (van 11.00 uur tot 16.00 uur).
Bij de ingang kan men de handen ontsmetten. Er is voldoende ruimte in het gebouw om afstand te bewaren. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.
De Eligiuskerk is een typisch wederopbouwmonument, gebouwd in 1949 als vervanger voor de in 1944 verwoeste Eligiuskerk uit 1884. Foto’s uit de bouwperiode en eerste jaren geven daarvan een indruk.
In de Eligiuszaal is er de hele dag gelegenheid voor een kopje koffie. Het boekje “Erfgoed te Boek” over het roerend religieus erfgoed van de kerk is beschikbaar. Er is een speciale aandachtplek voor (herontdekt) erfgoed uit het voormalige college St. Eloy en voor een onbekend beeld opgedoken uit de serie van het “Van Genk Atelier”. In de liturgische ruimte is een kleine expositie van liturgisch vaatwerk en gebruiksvoorwerpen. In de kerkruimte klinkt toepasselijke muziek.

Naar startpagina