Maandberichten PKC Oostburg--Groede augustus 2021

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

 

Archief maandberichten

Parochie Heilige Andreas
Geloofsgemeenschap Oostburg – Groede
H. Eligiuskerk Oostburg
Maandberichten augustus 2021
Zondag 1 augustus 2021. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Anthonius Drijdijk, weduwnaar van Antonia Maria Melisse, namens de parochie.
• Voor Jeanne Willemse, weduwe van Jacobus van der Lugt, namens de parochie.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
• Voor Stella de Meijer – Dhooge en zoon en broer Jean-Pierre de Meijer..
Zondag 15 augustus 2021. 18.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels en overleden familie.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Marinus Remijn, echtgenoot van Henriette Maria Louisa Remijn en overleden familie.
• Voor Anthonius Drijdijk, weduwnaar van Antonia Maria Melisse, namens de parochie.
• Voor mevrouw Riet Goossens – van der Heijden.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
In Stelle zijn er geen vieringen.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. De kosten voor een gebedsintentie be-dragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 1 augustus is bestemd voor de ondersteuning van een actueel doel. De parochie wil op deze wijze in deze vakantieperiode een teken geven aan de medemens in nood in onze directe omgeving, maar ook verder weg. Hun zorgen worden gedeeld. En ook voor hen geldt: “Een goed begin is het halve werk”. Zo laten wij hen merken, dat zij niet alleen worden gelaten. Deze collecte wordt ten zeerste aan-bevolen.
Ook op zondag 15 augustus is er een Caritascollecte. Deze is bestemd voor Mensen in Nood. Als Kerk willen we vooral dienstbaar zijn aan hen die het minst van anderen te verwachten hebben en die het alleen niet redden. De Caritas wil die zorg dragen en verlichten door hen financieel bij te staan door middel van deze collecte. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Eucharistieviering zondag 15 augustus
Op zondag 15 augustus (Maria ten Hemelopneming) is er ’s avonds om 18.00 uur in onze kerk een H. Eucharistieviering. Voorganger is pastoor Wiel Wiertz. De Communieviering ’s morgens om 10.45 uur komt hiermee te vervallen. Zeg het voort !!
Vieringen
Registratie van de aanwezigen is nog steeds een verplichting, zodat reserveren vereist blijft. U kunt zich tot en met donderdag aanmelden voor de viering via e-mailadres: vicevoorzitter.andreas@gmail.com. Het aanmelden kan tot en met augustus niet meer telefonisch.
Ook de basisregels blijven van kracht, te weten handen ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje dragen bij bewegingen door de kerk, anderhalve meter afstand houden, verplichte looproutes, geen samenzang, geen hand geven bij de vredewens, communie-uitreiking van achter het spatscherm.
Zangkoor
Begin deze maand hebben Ineke Postma en Anniek Contant laten weten dat zij met directe ingang stoppen als dirigente respectievelijk organiste van het dames zangkoor. Zij hebben met veel liefde, plezier en enthousiasme de vele vieringen en diensten in onze kerk muzikaal opgeluisterd, maar na respectievelijk 42 en 35 jaar trouwe dienst vinden zij het tijd geworden voor andere dingen.
De PKC heeft begrip voor hun besluit, maar betreurt dit in hoge mate. PKC en parochie zijn beide dames veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid.
De PKC onderzoekt thans de mogelijkheden om voor de nieuwe situatie een oplossing te vinden.

Naar startpagina