Maandberichten PKC Oostburg--Groede September 2020

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 6 september 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
1e Collecte voor de Caritas (PAX)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Marinus Adriaan Remijn, echtgenoot van Henriëtte Marie Louise de Badts en overleden familie, namens de parochie.
• Voor Maria Louisa de Poorter, namens de parochie.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Zondag 13 september 2020. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.
Zondag 20 september 2020. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
1e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels en overleden familie.
• Voor Johanna Maria de Dobbelaere, weduwe van Robert Arsène Marie de Clerck, namens de parochie.
Zondag 27 september 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Wiel Wiertz
1e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Guy De Wispelaere, namens de parochie.
Zondag 4 oktober 2020. 10.45 uur. Eucharistieviering (EHC)
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
In Stelle zijn er voorlopig geen vieringen.


Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. De kosten voor een gebedsintentie be-dragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 6 september is bestemd voor Pax Christi. Deze organisatie steunt en stimuleert lokale gemeenschappen in de hele wereld, die geloven dat vrede mogelijk is. Zij probeert te werken aan duurzame oplossingen voor conflicten in de wereld. Ook zet zij zich in voor de veiligheid en bescherming van mensen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Vieringen
Met ingang van de maand september zijn er weer wekelijks vieringen in de H. Eligiuskerk. De maatregelen en de beperkingen die vanwege het coronavirus gelden blijven voorlopig onverkort voortduren. De vieringen worden ook weer maandelijks aangekondigd via de Maandberichten.
Aandacht wordt gevraagd voor de viering van zondag 4 oktober a.s. Dan zullen vier kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Ook dan gelden uiteraard de corona-maatregelen. Vanwege de gasten die de communicanten mee mogen nemen zijn er maar circa 25 plekken beschikbaar voor de vaste kerkgangers. In de Maandberichten van oktober volgen hierover nadere mededelingen.
Vormingsaanbod 2020 - 2021
Het boekje met het gezamenlijk vormingsaanbod voor het werkjaar 2020 – 2021 van het Samenwerkingsverband van pastores en dominees in West Zeeuws-Vlaanderen is uit en is voor u beschikbaar bij de entree van de Eligiuszaal.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
De vergadering van de PKC van woensdag 12 augustus j.l. stond volledig in het teken van het coronavirus, de coronamaatregelen en de gevolgen voor onze geloofsgemeenschap met name voor de vieringen. De inzet van vrijwilligers voor deze vieringen is wel een voortdurende zorg. Er zijn hierover overigens verder geen bijzonderheden te melden
De volgende vergadering is op woensdag 16 september 2020. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Ophalen kleding door De Helpende Hand
Op woensdag 23 september 2020 wordt er kleding, speelgoed en etenswaren opgehaald door De Helpende Hand uit Diksmuide. Tot en met dinsdag 22 september kunt u uw spullen inleveren aan de kerk of neerzetten in de Mariakapel. Kleding graag in plastic zakken doen, elektrische toestellen ontdoen van plakkers en speelgoed en etenswaren apart verpakken a.u.b. De kleding wordt verdeeld onder kansarmen en de rest wordt verkocht in de tweedehandswinkel. De opbrengst komt ten goede aan sociale doelen.