Aanwezigheid kapelaan Rodrigo

Kapelaan Rodrigo is elke donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur aanwezig op het parochiecentrum in Oostburg. Wanneer u de kapelaan wilt spreken of u wilt met hem kennis maken bent u de donderdagmiddag van harte welkom. De kapelaan is verder bereikbaar via het parochiecentrum.

Helpende handen gevraagd!

Kerk en Vluchteling ondersteunt vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen in de ruimste zin van het woord. Er wordt financiële steun verleend in bepaalde noodgevallen. En daarnaast probeert de stichting de situatie van de vluchtelingen onder de aandacht te houden bij de regionale politiek en bij de bewoners van de regio. Corona heeft de laatste jaren veel van het werk van de Stichting noodgedwongen stilgelegd. De stichting werkt ook aan de integratie van vluchtelingen in onze regio. Concrete activiteiten waren onder meer, al dan niet in samenwerking met anderen (hopelijk kunnen deze binnenkort weer opgepakt worden): taallessen, filmvertoningen met nagesprek, gespreks- en ontmoetings- avonden, het uitbrengen van een nieuwsbrief, opzetten van kookgroepen waar Nederlanders en vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten, present zijn tijdens en na zondagsvieringen in diverse kerken, het beheren van de website. Specifieke bestuurstaken zijn onder andere: de zorg voor de financiën, onderhouden van contacten met Vluchtelingenwerk Nederland, de diverse overheden en andere instanties, aansturen van en/of deelnemen in de taakgroepen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Niek van Waterschoot: niekvanwaterschoot@eparochie.nl.

Vastenactie 2022 De afgelopen jaren konden we in onze Zeeuws-Vlaamse parochies alle zeilen bijzetten om onze vastenactie tot een succes te maken. Vorige jaren werden we in de wielen gereden door Covid. Maar we moeten ons project, waar we ons mee verbonden weten, blijven ondersteunen. De komende Vastenactie gaan we ook als Zeeuws-Vlaamse parochies in de weer voor Sibusiso. Via de media wordt u de komende periode op de hoogte gehouden voor de verschillende acties die we zullen houden om ons doel te bereiken. Ons vastenactieproject ‘Sibusiso’ is er een van ‘eigen bodem’. Nadat ze van 1975 tot 1979 in een missieziekenhuis gewerkt hadden, zijn Henk en Atty in Zeeuws Vlaanderen terecht gekomen waar Henk in Terneuzen als huisarts gewerkt heeft. In 1986 raakten zij betrokken bij Artsen zonden Grenzen en beiden zijn ze vele malen uitgezonden geweest naar oorlogs- en rampgebieden. Het was hun wens om een project te starten in een politiek stabiel land voor de meest kwetsbaren in de samenleving. De keuze viel op Tanzania met focus op kinderen met een verstandelijke beperking. Deze werden vaak weggestopt en er was in 2001 geen organisatie die zich het lot aantrok van deze kinderen. Het project omvat een uniek programma voor deze kinderen én hun families. Sibusiso is de naam van een centrum waar deze kinderen tijdelijk worden opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is het programma ‘community based’, wat wil zeggen dat het ook in dorpen, waar de kinderen vandaan komen, actief is. In Nederland is hiervoor de stichting Sibusiso opgericht om van hieruit het project te kunnen financieren en aansturen. Alle drie de parochies in Zeeuws-Vlaanderen ondersteunen dit project, zodat het goede werk voortgezet kan worden. De landelijke Vastenactie vult onze actieopbrengst aan met een extra subsidie! Wees dus gul met uw gift!

Sibusiso SchuldHulpMaatje Sluis zoekt............
Vorig jaar rond de zomer hebben diverse kerken in de gemeente Sluis steun verklaard om SchuldHulpMaatje in Sluis van de grond te krijgen. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in Sluis kleurt de kaart rood. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje helpen om de problemen op te lossen. Na de oproep maar maatje te worden, hebben zich een aantal vrijwilligers zich opgegeven. Met deze groep gaat de werkgroep komend voorjaar van start.

Coördinator gezocht

De werkgroep is nog steeds op zoek naar een coördinator die het werk van SchuldHulpMaatje in de uitvoering wil coördineren. Zo zorgt de coördinator onder andere voor de intake van vrijwilligers en hulpvragers en de koppeling van vrijwilligers aan de juiste SchuldHulpMaatjes. De coördinator heeft een leerzame en uitdagende vrijwilligersfunctie en krijgt diverse trainingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ultee van SchuldHulpMaatje Sluis. * Gerard Ultee - bestuurslid Samen voor Zeeuws-Vlaanderen en vertegenwoordiger van de werkgroep voor SchuldHulpMaatje Sluis - telefoon 06 – 31326154 of ‘ info@sluis.schuldhulpmaatje.nl

Hierbij het liturgierooster voor de maand maart. We gaan er vanuit dat de maatregelen niet zullen verstrengen bij de volgende persconferentie begin maart.                                                        

 

LITURGIE Parochie Heilige Andreas MAART 2022

 

2
Aswoensdag

5 en 6

12 en 13

19 en 20

26 en 27

Oostburg 
zo. 11.00

 

---

R. Romero
Euch.
9.15 uur

---

F. van Geyt
W&C

---

Aardenburg  

zo. 9.15

 

F. van Geyt
Einde Carnaval
19.00 uur

Liturgiegroep
W&C
10.00 uur

W. Wiertz
Euch.

R. Romero
Euch.

W. Wiertz
Euch.

Breskens 
zo. 9.15

---

R. Koops
W&C

---

F. van Geyt
W&C

---

Schoondijke 
zo. 9.15

---

---

Liturgiegroep
W&C

---

F. van Geyt

W&C

IJzendijke 
zo 10.45

---

---

Liturgiegroep
W&C

---

F. van Geyt

W&C

Hoofdplaat
za 17.00

---

N. van Waterschoot
W&C

---

---

---

Biervliet 
za 19.00

---

---

---

---

W. Wiertz

Euch.

 

Start pagina