Beste allen,

 

Op zondag 28 november a.s. houden we weer onze jaarlijkse Andreasdag. En ook nu weer zal dit in aangepaste vorm zijn (i.v.m. de huidige corona-ontwikkelingen).

Er is op deze zondag één centrale viering in onze parochie en wel om 10.00 uur in de kerk te Aardenburg met als voorgangers pastoor Wiel Wiertz en pastor Frans van Geyt. 
Er is verder geen na-programma. Er zal dus geen gelegenheid zijn tot nadere ontmoeting onder het genot van………helaas !

 

De viering zal opgeluisterd worden door het Ceciliakoor uit Aardenburg, en zal niet uitgebreid worden tot projectkoor. De ontwikkelingen rondom corona zijn daar helaas oorzaak van. Het lijkt ons niet verstandig om met meer zangers/zangeressen op te treden en ook nog extra te repeteren. 

 

We vragen wel aan lectoren uit onze parochie om hun bijdrage te leveren in de viering, zoals het lezen van lezingen of voorbeden e.d. Het zou mooi zijn dat we vanuit alle PKC’s/ Geloofsgemeenschappen een afgevaardigde hebben, waardoor de viering echt gedragen wordt vanuit de totale parochie.

Graag vernemen we tijdig wie er wil meedoen! Aanmelden via pastoraal centrum.

 

Met vriendelijke Andreasgroet, namens bestuur en pastoraal team, 

 

 

Marc Moens

Secretariaat Parochiecentrum

Parochie heilige Andreas

 
 

 


                                                      

 

 


<