Welkom op de site van de Parochie H. Andreas West - Zeeuws - Vlaanderen
Het pastoraal centrum gesloten is van 6 t/m 13 april a.s.
Voor dringende zaken: 06-20403610


                            Hier ziet u het laatste parochie nieuws. 04-04-2020
Oostburgse Kruisweg
Geen School geen Kerk
Nieuwsbrief 4     3 april 2020
Gebedskaart corona Diverse gebeden
Online face to face catechese
Dietrich Bonhoeffer
             Gebed om kracht en vertrouwen
Afscheid D'hert
Jongerenbedevaart
Van oud naar nieuw.
Taizévieringen.
Herontwikkeling Sint Jan de Doperkerk Sluis
Maandbericht PKC Oostburg-Groede
Mededelingenblad PKC Zuid
Parochiebericht PKC Noord
Foto's afscheid D'hert
Foto's Andreasdag 2019
Foto's Onderscheidingen
Foto's Jubileum D'hert
Foto's Mariaviering 2019
Privacyverklaring AVG
Pater Rodrigo
Archief
Facebook
Mail contact Parochie H. Andreas

Oostburg, 16 maart 2020
Beste parochianen,
De afgelopen week is het Coronavirus (COVID-19) toch heel dicht bij gekomen. Binnen de grenzen van onze parochie zijn enkele mensen besmet met het virus. We leven met deze mensen en hun familie mee en hopen natuurlijk dat zij zullen herstellen.
Afgelopen donderdag en zondag heeft de overheid en het RIVM verscherpte maatregelen afgekondigd. De bisschoppen hebben daarna ook de eerder getroffen maatregelen aangescherpt. Onderaan deze brief publiceren wij nog de maatregelen die door de bisschoppen zijn genomen. Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen.
Alle publieke vieringen op zaterdagavond, zondagmorgen en door de week gaan niet door, momenteel tot de door de overheid aangegeven datum van 6 april 2020. Het is toegestaan dat huwelijks- en uitvaartvieringen doorgaan, maar dan in besloten kring. Een en ander volgens de op dat moment geldende richtlijnen. Alle overige sacramentele vieringen worden zo mogelijk uitgesteld. Neem daarvoor gerust contact op met de pastoor.
Aansluitend bij de maatregelen worden alle activiteiten van werkgroepen in onze parochie geannuleerd. Wat niet noodzakelijk moet gedaan worden, gaan we niet doen. We denken daarbij aan: schoonmaak van onze gebouwen, klusploegen, gespreksgroepen, vergaderingen parochiekerncommissie, repetities koren…… Bepaalde zaken kunnen via de mail of telefonisch geregeld worden. Dat betekent dus dat de cursus van pastor D’hert en de actiemiddag voor de Vastenactie niet doorgaan. Het bisdom heeft vanmorgen ook besloten dat de Chrismaviering van woensdag 8 april wordt geannuleerd.
De maatregel om de liturgische vieringen te annuleren, zijn vrij drastisch. Er zijn verschillende manieren om toch op zondag de eucharistie te beleven.
We zetten ze voor u op een rijtje:
NPO2 zondag 10.00 uur eucharistieviering
Radio 1 (VRT) zondag 10.00 uur eucharistieviering
Radio Maria elke weekdag 09.00 en 19.00 uur eucharistieviering
Radio Maria zaterdag 09.30 uur eucharistieviering
Radio Maria zondag 10.00 uur eucharistieviering
Via het You Tube-kanaal van het bisdom Rotterdam is de eucharistieviering te volgen met Mgr. van den Hende uit de huiskapel:
https://www.youtube.com/channel/UC1BP3pXij-9J-ZqFhO3PB3g
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is de eucharistieviering via de sociale media te volgen,
Kijk hiervoor op de website van Kerknet: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/herbekijk-eucharistie-van-zondag-15-maart-sociale-media

We begrijpen de bezorgdheid van iedereen, het is een onzekere tijd en we weten niet hoelang dit gaat duren. Wanneer er nieuwe informatie en maatregelen komen zullen we u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de parochie heilige Andreas,
Ronald van Quekelberge
vicevoorzitter

Klik hier voor de brief van de bisschopen

 

Het pastoraal centrum in Oostburg is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 9.00u en 12.00u.