Welkom op de site van de Parochie H. Andreas West - Zeeuws - Vlaanderen

 

Voor dringende zaken die dagen is het mobiele nummer beschikbaar: 06-20403610

Vanwege de aanscherpingen van de maatregelen i.v.m. Covid-19 willen we vriendelijk doch dringend aan de parochianen verzoeken om zich van te voren aan te melden als men naar de viering op zondagochtend in de Heilige Maria Hemelvaart kerk in Aardenburg wilt komen. Ook is het dragen van een mondkapje verplicht. Het aanmelden kan tot en met de donderdag voor de betreffende zondagsviering. Als u na aanmelding geen bericht ontvangt van het secretariaat bent u van harte welkom bij de viering (natuurlijk als u geen gezondheidsklachten heeft). Zijn de 30 aanmeldingen gehaald wordt u gebeld. Er kan dan afgesproken worden om de zondag erop aanwezig te zijn bij de viering. Het aanmelden kan via E: andreas-wzvl@kpnmail.nl of T: 0117-453374
(het secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12 uur)

                                         

Bij gewerkt op 14-04-2021

Goede Vrijdag
Kruiswegstatie
Veertigdagentijd

Aanmelden voor het Vormsel

Actie Kerkbalans 2021
Aangepaste maatregels corona
Nieuwsbrief  53     12-03-2021
Nieuwsbrief vicariaten Middelburg en Breda, 02-03
Kerkelijk leven op anderhalve meter
Maandbericht PKC Oostburg-Groede  December
Mededelingenblad PKC Zuid   11 -  April 2021
Parochiebericht PKC Noord
Vormsel 2021
Project Kajsiab Laos
Vastenactie Sibusiso
 
Menu archief en foto's
 
Privacyverklaring AVG
 
Facebook  
Mail contact Parochie H. Andreas